Thứ Ba, tháng 4 25, 2017

* Quy Nhơn vẫn vậy

vẫn đi,
vẫn lại ... một mình,
có ai chia sẻ
chút tình cho không!
Ảnh fb. Tấn Võ
khi nhận không,
sẽ trả không,
còn như là có
cũng không trả về.
đời là
một cuộc đam mê,
thênh thang muôn lối
đường về một thôi!
đời như...
một cuộc rong chơi,
đừng ai khe khắt
vội rời xa nhau.
yêu
đương nhiên
lắm thương đau,
cũng nên nhìn nhận
sắc màu thế nhân.
đem niềm vui
chế phong trần,
mang trời hạnh phúc
lấp dần nghiệt oan.
tìm nhau
từ vũng đa đoan,
cùng đưa nhau tới
đỉnh son với người!
một mai
em rời xa tôi,
còn chi phải giữ
một thời của nhau...
để nhìn đời
chẳng thương đau!
nơi đây vẫn vậy
vẫn màu nhân sinh.