Thứ Sáu, tháng 4 14, 2017

* Thăm quê Quy Nhơn

Chân còn chưa mỏi
còn đi!
Thăm quê hương Việt,
mai này còn không ?
Ảnh của Liêm Trần fb.
Xưa
người Do Thái lưu vong,
Nay
giòng Việt tộc
lạc trong đất mình...
Sao trời chưa tắt
bình minh,
Rừng vàng biển bạc !
dần...
trong tay Người ?
Họ càng chia chác
thảnh thơi,
Dân càng vất vưởng
giữa đời mưu sinh .
Thương thay nô lệ
tội tình,
Kiếp nào, kiếp nữa?
cho mình đỡ hơn!
Hay vẫn mang...
kiếp tủi hờn ,
Chủ quyền dân tộc
hãy còn mãi xa.
Đâu chánh tâm,
đâu ngụy tà ,
Đâu phường vong bản
mang hoa cúng Tàu?
Biển xanh
bỗng chốc đục ngầu ...
Non xanh
bỗng chốc một màu đành cam.
Còn tôi choáng váng
sắc chàm...!