Thứ Bảy, tháng 5 13, 2017

* Đạo gì...

Lẽ đời
là của người đời,
Tôi còn thêm bớt
đạo người
riêng tôi.
Ảnh fb.

Một mai
mình mất mình rồi,
Đạo yêu,
đạo quái...
đạo người khác chi!

Ngại gì
năm bảy thị phi!
Tám chín dư luận
chỉ vì ghét ganh !

Trâu cột
nào thích trâu ăn !
Con người có trí
để dành phán phê.

Không thì để...
lũ u mê,
Phá tan di sản
bội thề tổ tông.

Đạo là đức sáng
muôn lòng !