Thứ Bảy, tháng 5 06, 2017

* Lối mòn

Trên lối mòn
tôi qua,
Mỗi một lần
như lạ,
Ảnh bxl fb.
Nắng tháng 5
chột dạ,
Gắt gay
trời bao la.

Trên lối mòn
tôi qua,
Hoa nở,
tàn rồi hoa,
Như quen
sao vẫn lạ,
Giấu nỗi buồn
lòng ta.