Thứ Tư, tháng 5 31, 2017

* Thư Giãn 02

Vẫn Thư Giãn
sáng nay...
Sài Gòn ...
bạn già đây!
Ảnh bxl fb.
Không
mưa nhẹ lay bay,
Không
nắng vàng gay gắt,
Gợi
nhớ nhau bao ngày ...