Thứ Năm, tháng 6 15, 2017

* Tâm tình cùng anh Nam Thi

@ Nam Thi :
Đêm qua dài thăm thẳm
Vùi ta đáy vực sâu
Mắt em dường xanh lắm
Xanh như trời trên cao.

@ Cao Văn Tam :
Ngày mới tóc em xanh,
Xanh như trời tây Úc,
Xanh như màu ngọc bích
Xanh xao cõi vô thuòng...

@ Cao Trọng Quế :
Sao trời chỉ lấp lánh
những đêm trời trong xanh
Mắt em còn xa vắng
Nếu đời không có anh.

@ Kim Sa Trung :
Đêm không dài anh ơi
Vực sâu có em rồi
Đôi bờ mi khép lại
Đưa nhau về với "ĐỜI".

@ Phương Ngọc :
Đêm dài nằm thao thức
Chỉ vì mắt em xanh
Xanh hơn trời tây Úc
Giữa đêm dài...long lanh.

@ Đinh Văn Quế :
...Trồi lên thấy trời xanh
Lại thấy mắt em xanh
Thế là anh hy vọng
Màu trời biển bình an .

@ Nam Thi :
Ngoi lên từ hố thẳm
Gặp được mắt em xanh
Cái nhìn say đăm đắm
Cho ta một ngày lành.

@ Nguyễn Thưởng :
Mắt em thì trong xanh,
Sao đầu anh lấp lánh.
Soi gương giờ mới rõ,
Tình đời quá mong manh!

@ Bạch Xuân Lộc :
Trời cao... đâu cũng xanh
Mênh mông trong lòng anh
Bóng đời luôn đẹp xinh
...đầy phước hạnh quầng quanh!