Thứ Bảy, tháng 6 10, 2017

* Cõi Ta bà

Hiện thân
giữa cõi ta bà,
Không là Ma, Phật,
Người, Ta...cũng đành!
Ảnh Hùng Thủy fb.
Dẫu phân
thiện ác rõ rành,
Cũng chen, chung, đụng,
thâu giành giật nhau.
Miếng mời, miếng kháu
niềm đau,
Khôn, gian, nịnh, ác...
mưu đầu xấu xa.
Thật, trung...
thì không một nhà,
Liêm liêm chính chính...
khó hòa thuận nhau.
Gian thần nịnh hót
thâm sâu,
Gieo đầy tang tóc
để sầu nhân sinh.
Lo việc xa
toan chuyện mình,
Cũng không lau sạch
vết sình chân mang.
Thân tạo nghiệp...
bởi đa đoan,
Hỉ, nộ, ái, ố...
mãi còn lòng ta...
Trót sinh
trong cõi ta bà,
Từ tâm Bồ Tát độ
cho được nào!
Vốn khổ đau
tự kiếp nao...