Thứ Hai, tháng 6 05, 2017

* Mel-bourne mùa đông 2017

Về lại Mel-bourne
lại cuộc vui !
Ngày đông thứ nhất
dẫu lạnh rồi,
Ảnh Hùng Thủy fb.
Con đường vàng lá
... cây không lá,
Với một chút tình
nhớ xa xôi ...

Tìm lại nơi này
những cuộc vui,
Ngày đi thu chớm
suốt thu rồi,
Vắng nhau hơi thở
buồn chi lạ,
Giữ chút tình người
mãi trong tôi.

Xuôi ngược suốt mùa
xuân bên kia,
Có hay cảm xúc
những ê chề,
Quê hương yêu lắm
nhưng xa lắm,
Càng mong gần
càng mang những xót xa.

Ở đó
có mùa tuổi thơ tôi,
Có người em
cũng thuở cũng thời...
Chưa biết nói yêu
qua ngôn ngữ,
Dỗi hờn quay mặt
lặng thinh thôi !

Em vẫn lặng thinh
đến bây giờ,
Thương em cam chịu
nỗi bơ vơ,
Mặc trong buồn tẻ
ngoài héo hắt,
Chiều xuống rồi
rời rạc tiếng
một loài ve !

Về Mel-bourne
về lại quê hương !
Cái kiểu gọi tên
kẻ lỡ đường...
Sao ấm, sao êm,
sao tình quá !
Còn chút đời này
xin vấn vương.