Thứ Hai, tháng 6 26, 2017

* Đêm Quy Nhơn (3)

Đêm Quy Nhơn
còn có người,
Lê chân trên cát
sóng cười đùa vui.
Ảnh Trần Kim Loan fb.
Đêm xa quê...
dạ bùi ngùi,
Trông về phương ấy
ai người nhớ ta...
Như gần gũi
thế mà xa !

* Đã đăng trên fb của chị TK Loan 30.05.2015