Thứ Tư, tháng 6 07, 2017

* Chạy hoài

Áo dài màu tím,
xao xuyến lòng anh,
thêm
cái dù em màu tím,
Ngã màu
có tím cả làn da !
Ảnh Quốc Tuyên fb.
Sao như rộn ràng...
tim tím lòng ta.
Một đời
mình chạy loanh quanh,
Trải dài
ẩn hiện mỏi chân ...
rượt hoài!
Đan tay
mình nghỉ huề thôi,
Vô duyên chi đến
cuối trời mờ mây.
Nắng không vàng
mấy hôm nay,
Gió đông băng tuyết
đọng dày cành khô.
Đời rồi
là một hư vô!