Thứ Bảy, tháng 6 24, 2017

* Đêm Quy Nhơn (2)

Quy Nhơn hôm nay,
Đêm sáng như ngày,
Lung linh đẹp thay,
Có ai nào hay.
Ảnh fb.
Cái ... cái không may,
Người càng trắng tay,
Cà phê quán đầy,
Chiều ngất ngư say.

Quên thế gian này,
Có mình không đây !
Ngủ mê trong say,
Mai ... ngày đổi thay.

Túi rỗng thân gầy,
Cứ  rồi mượn vay,
Việc làm ... bóng mây,
Sông nước đổi thay.

Quy Nhơn hôm nay,
Đêm sáng hơn ngày,
Còn gì bán đi...
Tỉnh rồi nằm đây !

Phe phẩy đôi tay ...
Nóng ... mình ngây ngây.