Thứ Năm, tháng 6 22, 2017

* Nhìn kia Tây Tạng

Việt Nam ơi!
Nhìn kia Tây Tạng.
Lửa của một giống nòi
bất khuất,
Ảnh fb.
Kiên cường
bền bĩ đấu tranh,
Để giành lại quyền được sống
trên đất tổ anh linh.
...bị xâm lược
bởi giặc Tàu bạo ngược!
Người Việt ơi !
Nhìn xem kia Tây Tạng...
Đừng vì ảo vinh hoa
mà sống cúi đầu!
Tự hùng cường
cùng chúng bạn năm châu!
Đừng để nhục
nghìn đời sau cho con cháu...
Máu đã đổ
từng hào sâu nung nấu,
Lòng căm hờn
đã dậy sóng trùng dương!
Tổ tiên xưa
đã biết sống quật cường.
Thì nay sao
lại âm thầm ... hàng giặc !
Không,
không chịu nhục như Trần Ích Tắc.
Không,
không sống hèn
như Chiêu Thống cuối triều Lê.
Hằng nghìn năm tai ách mãi cận kề.
...mà thức tỉnh,
Đừng tự mãn, ngủ quên
... trên cặn bã phồn vinh
do giặc Tàu ban phát!