Thứ Sáu, tháng 1 26, 2018

* Nam Phương

Em như trò nhỏ
cô ơi!
Vắng cô
trò nhỏ chơi vơi
ngỏ tìm!
Ảnh fb.

Về hướng Nam...
hỏi Lạc chim,
Phương tây nhầm bước
em tìm về đông!
Chạy lòng vòng
chạy lông ngông,
Gặp cô xin học
vở lòng năm xưa.
Biển quê hương
đâu rừng dừa...
Cá, tôm đâu... mất!
gió mùa đổi thay.
Gặp cô để...
nhớ lại ngày,
Cùng ôn chuyện cũ
bạn này thầy kia!
Dù mưa bấc
xua nắng hè,
Cũng không đủ lạnh
tái tê ngập lòng.
Nhưng Cuốc rồi
cứ lòng đong...