Thứ Sáu, tháng 1 19, 2018

* Melbourne: Chiều (2)

Chiều nên đẹp
nắng hạ vàng
chiều nên đẹp,
Bướm nhỡn nhơ
bên vườn tím
bướm nhỡn nhơ!
Ảnh fb. bxl.

Ta bên em
chiều xuống vội
tự bao giờ...
Hề nắng nhạt
tím màu chiều
không phai nhạt!