Thứ Hai, tháng 1 29, 2018

* Melbourne- Chiều (4)

Chiều Sunshine!
nắng không mấy gắt,
Sức nóng gay
hiu hắt phố đông,
Ảnh Thư viện vùng Sunshine. Fb bxl.

Muốn có mưa...
dịu lại dễ thở hơn,
Trong tích tắc
nước rãi tuôn không như dự báo!
Melbourne là xứ
không bình thường gì ráo.
Nắng cùng mưa
chẳng chính xác bao giờ,
Gần cực nam
băng giá El Nino!
Cũng chi phối
đến lòng người... phái nữ!
Nói cho vui
rồi mình tôi trốn chạy.
Kẽo nóng thiêu
cháy chảy cả bây giờ.
Tạnh mưa rồi
trời những mãi thờ ơ!