Thứ Tư, tháng 1 10, 2018

* Melbourne - Trước kỳ hội Tết Mậu Tuất

Tết vẫn đến
đem niềm vui!
Cho đời luôn đẹp
cho người mãi xuân!
Ảnh fb. bxl.

Melbourne ...
tương hội Lạc Hồng,
Quê hương ngàn dặm
trống đồng ngân vang...
...xa xôi
lòng chẳng ngỡ ngàng,
bơ vơ nhìn
ánh nắng vàng chiều trong!
Trời vẫn xanh
trên lá xanh...