Chủ Nhật, tháng 3 18, 2018

* Quy Nhơn - Xuân (7)

Mỗi lần gặp lại
một niềm vui,
Trong tình đồng đạo
bao điều thiết thân.
Ảnh Trần Thanh Nghi.

Kỷ niệm xưa
lắm chuyện gần,
Râm ran tám chín
mươi cân chưa đầy.
Trưa trật rồi
chẳng ai hay!
Cảm về chứ kẽo
Trung rầy
ham vui.
Anh Hớn
quên đón vợ rồi,
Còn Tuyến thì cứ
nhắc hoài thêm viên...
Tài, Lộc...
cũng được một phen,
Hẹn nhau Đà Lạt
vì ghiền Bích Câu.
Sao thời gian
mãi trôi mau!
Nhìn nhau cười gượng
tóc màu trắng phêu...
Người còn những cái để yêu,
Đời sao đã vội trớ trêu với đời!