Thứ Sáu, tháng 3 09, 2018

* "Phượt" tháng giêng (1)

Đi cho biết ...
thú trời mây,
Bê tha, biếng nhát
mẹ rày thêm lo...
Ảnh fb. bxl. 

Khó khăn
thử thách thôi mà!
Có gì ngần ngại
thước đo lòng mình!
Bao la nương,
rẫy, núi...tình....
Quê hương Việt bắc
đẹp xinh đâu bằng!
Nguồn đá cổ
xứ Đồng Văn,
Chợ Tình truyền thuyết
một lần Khâu Vai.
Đèo quanh co
kết nối dài,
Mông, Tày, Dao,...Việt
sánh vai duyên thuyền.
Núi cao
lớp lớp hướng thiên
Sâu sâu thung lũng
tiếng chiềng, chim reo.
Chân mỏi nghỉ ngơi lưng đèo...
Chập chùng trùng điệp
cheo leo cùng người.
Hoa "Ban" thơm
hương của trời,
Cho mình ngây ngất
một đời nhớ em...
Cô gái Mường nhìn qua gương,
Thẹn thùng bên suối
mắt tròn mơ hoa.
Tôi còn ngại chi ...
đường xa!