Thứ Hai, tháng 3 12, 2018

* "Phượt" tháng giêng (3)

Em miền Cao
hay em không là Hà nội,
Mình có nhau
trong cái lạnh của tháng giêng,
Video clip Phân Tiến. 

Của đam mê của thanh thản
của diệu hiền,
Của cảm xúc
một miền quê hương huyền bí.
Của tình yêu
cho một đời chưa thỏa chí,
Tôi yêu em
không chỉ ... thứ ...
của đời thường,
Một cuộc tình
không phải chỉ để nhớ thương,
Mà còn cả thứ tôn vinh
em tuyệt diệu!
Nói như thế
chắc chỉ có mình em hiểu...
Giữ dùm anh
cái tâm đạo kẻ tình si,
Yêu ...
quên mình là phàm tục hữu vi,
Mang nổi khổ vì...
tham lam
... với em là vĩnh cửu!