Thứ Bảy, tháng 3 10, 2018

* "Phượt" tháng giêng (2)

Mình chưa nói
nước non này tuyệt đẹp,
Như ca dao
từ thuở nằm nôi,
Ảnh fb. bxl.

Đến 65 năm
ngày tháng thoáng trong đời,
...nay được dịp
được gọi tên hùng vĩ...!
Hoàng Liên Sơn
muôn đời trong huyền bí!
Ẩn chứa bao sinh lực
tiềm tàng...
Của Tổ tiên Lạc Việt
của hùng thiêng,
Của truyền thống
cội nguồn nhân bản...
Yêu biết mấy
người ơi đừng đem bán!
Đừng chỉ vì
chút danh lợi phù hoa,
Quê hương này
xương máu của ông cha,
Sao áp đặt phận tôi đòi
lên vai dân tộc.
...mà không thấy
sức vươn lên là có thật!
...
Mầm công lý
chuyển mình từ trong đất.
Hương tự do
thanh thản tự hoa mai.
Đường đèo còn lắm chông gai.
Cùng mang bền bĩ
qua đồi hiểm nguy.