Thứ Bảy, tháng 3 17, 2018

* Quy Nhơn - Xuân (6)

Xưa và Nay,
Nay có còn như Xưa?
hoặc mang dáng khác ...
đổi thay nhân hình !
Ảnh fb. Hiền Đoàn.

Quy Nhơn
quê hương đượm tình,
Của người năm cũ
và mình hôm nay.
Cho dù vạn vật đổi thay!
Chân quê cũ rích
độ rày đơm hương.
Ai! người chân mỏi
trên đường...
Khi nào tỉnh giấc Nghê thường
về đây.
Tách cà phê ấm đầu ngày,
Đến khi sương giá
đêm này không em...
Khi mùa xuân chưa đổi tên,
Trên cành lộc biếc
Có chim nhạn về...
Còn hy vọng lắm đam mê...
Có không những phút
vai kề bên vai.
Biển xưa nay một biển dài...
Bóng xưa còn đó
bước người nay đâu!
Đôi lần chờ
suốt canh thâu...
Viễn vông cho thỏa
...nỗi sầu nhớ thương.