Thứ Bảy, tháng 3 24, 2018

* Melb...tháng 3

Tím hoa
còn
nở rộ,
Hạ có tàn
hôm qua,
Ảnh fb. bxl.

Melbourne
thu
hờ hững,
...thoáng chút
buồn
rời xa...