Thứ Năm, tháng 3 15, 2018

* Vũng Nồm (3)

Xuân về thăm lại
Vũng Nồm,
Thúng không thuyền rỗng...
cá tuồn về đâu!
Ảnh fb. bxl. Vũng Nồm. 


Mưa phùn xuân
phản phất sầu,
Xa khơi sóng ngã bạc đầu
miên man....
Người Vũng Nồm phải
lang thang,
Tha hương kiếm sống
chịu ngàn đắng cay.
Ngày xuân có chút
heo may,
Bao người Nồm đã ra đi
trở về...
Vượt trùng dương
vượt sơn khê...
Vì đâu làm kiếp u mê
xứ người,
Có xót xa...
Vẫn mỉm cười!