KHIÊU VŨ

             CÁC THỂ ĐIỆU THEO NHẠC TOUR ĐANG THỊNH HÀNH 

Vũ sư Phi Long (khiêu vũ căn bản)


200 videos khiêu vũ các thể điệu (PhiLong)
* DEMO. MIX BALLROOM STYLES (72 Video Clips)

SƯU TẦM  và LIÊN KẾT TRÊN MẠNG INTERNET: TỰ HỌC KHIÊU VŨ của các vũ sư: LÊ NGUYỆT,THU HẰNG : Tổng hợp

01. Pasodoble:
                      *Lớp 01 (Căn bản).
                      *Lớp 02
                      *Lớp 03
                      *Lớp 04

02. Rumba:    
                 *Lớp 01-Bài 01
                 *Lớp 01-Bài 02
                 *Lớp 01-Bài 03
                 *Lớp 02-Bài 01
                 *Lớp 02-Bài 02
                 *Lớp 03-Bài 01
                 *Lớp 03-Bài 02
                 *Lớp 04-Bài 01
                 *Lớp 04-Bài 02
                 *Latin & Việt steps of fantasy03. Chachacha:
                       *Lớp 01-Bài 01(căn bản)
                       *Lớp 01-Bài 02
                       *Lớp 01-Bài 03
                       *Lớp 02-Bài 01    
                       *Lớp 02-Bài 02
                       *Lớp 03-Bài 01
                       *Lớp 04-Bài 01
                       *Lớp 04-Bài 02

04. Slow:
              *Beginning levels
              *Intermediate levels
              *Slow (mix)
              *Slow Tango-Latin
              *Slow Tango 01 (PhiLong)

05. Bebop:
                *Học nhảy bebop
                *Demo.: Nguyễn Trọng
                *Lớp 01-Bài 01
                *Lớp 01-Bài 02
                *Lớp 02-Bài 01
                *Lớp 02-Bài 02
                *Lớp 03-Bài 01
                *Lớp 03-Bài 02
                *Lớp 04-Bài 01
                *Lớp 04-Bài 02
*Bebop 2 đào : 5 clips
               
                                        Phi Long 01   02
                                        Thanh Tung
                                        Trọng Vinh
                                        Nghia Nguyen
                                        Paul,Thuy và Nga
                                        In Paris
                                        Tango,Swing06. Boston:
                 *Lớp 01(Căn bản)
                 *Lớp 02
                 *Lớp 03
                 *Lớp 04

07. Valse:
               *Lớp 01(Căn bản)
               *Lớp 02
               *Lớp 03
               *Lớp 04
               *Valse cb 01(PhiLong)
               *Waltz (42 Videos)
               *Demo.
               * Demo.(Khắc Tuấn)
08. Tango:
                *Lớp 01-Bài 01
                *Lớp 01-Bài 02
                *Lớp 02-Bài 01
                *Lớp 02-Bài 02
                *Lớp 02-Bài 03
                *Lớp 03-Bài 01
                *Lớp 03-Bài 02
                *Lớp 04-Bài 01
                *Lớp 04-Bài 02
                                        *Argentine Tango Lessons: 14 bài
                                        *Demo. :  Tango
                                          Tango Dĩ Vãng                                                        
09. Samba:
                *Demo.
                *Căn bản 01
                *Căn bản 02
                *Lớp 01
                *Lớp 02

10. Twist:
               *Slow Twist
               *Let's Twist Again
               *All mix. twists11. Bachata: 14 shows
                  
12. Jives:
             * Modern Jive: 17 bài
             * Latin Jive : 29 bài
             * Izabela Latin Jive :Tổng hợp 8 bài


GIỚI THIỆU MỘT WEBSITE ĐỂ CÁC BẠN MUỐN TRỰC TIẾP TRAU DỒI TẠI ÚC:
 Angeldanceschool