Thứ Năm, tháng 3 22, 2012

* Vô đề 03."Xuân đã qua chưa,tuổi đã về!
Một mình lặng đếm những đam mê,
Hạ  xưa lên núi tìm vầng trán,
Dệt lỡ vầng thơ nửa vụng về.

Thu gợi tình em buổi sớm mai,
Trông nhau trăng lạnh suốt canh dài.
Đợi mùa đông nữa mùa cỏ úa,
Câu thơ quên nhớ đá vàng phai.