Thứ Ba, tháng 3 27, 2012

* Chia tay với bạn Tính Đỗ.

 Xin chia buồn cùng Phụng và 3 cháu.

Thế là xong một kiếp người,
Xuôi tay nhắm mắt thân vùi đất sâu.
Qua đời bỏ cảnh nương dâu,
Qua bao đau đớn,để sầu người thương.Vợ con nghĩa nặng tình vương,
Bạn bè lặng đứng buồn buồn xót xa.
Ngày vui đâu?-Sao chóng qua!
Nửa đời  gãy gánh ,cỏ hoa cũng rầu.
Tính ra đi.Tính về đâu?
Trong vòng tay Chúa nhiệm mầu-thiên thu.