Thứ Bảy, tháng 3 31, 2012

* Mộng thu

Cố vẽ tình em trong mắt tôi,
Mơ mơ - mộng mộng để mong người,
Ra đi năm ấy, không về nữa?
Giữ chút hương xưa thưở bên người.

Chẳng biết thu rồi em ỏ đâu?
Sương thu còn đọng những giọt sầu?
Tiễn em đầu ngõ ngày xưa đó,
Trông bóng thu vùi giữa lòng đau.
Có tiếng chờ nhau lại mùa thu,
Vàng phai chiếc lá vẫn xa mù,
Cành khô gầy guộc vì cô quạnh,
Nhỏ chút lệ đời chỉ vì thu.

Rồi cũng vì thu đó mà thôi,
Làm chi cứ nhơ nhớ em hoài,
Chợt hờn rồi dỗi vì thu cả,
Mãi để hồn mình ngất ngây thôi....

Nhớ mùa thu Quinhơn,Melb. 12/09/2011