Thứ Sáu, tháng 3 02, 2012

* Vô tình.Lên mạng (internet) trông thấy em,
Vui lắm!
Sẽ tán (chat) năm ba câu,
Vắng không gặp đã lâu,Như có gì thiếu-nhớ...
Lần này anh có cớ,
Được rồi!
Nhưng vừa mở lời chào,
Bóng em chợt lao xao,
rồi biến mất.

OK rồi gật gật,
Anh tự nói với mình,
OK anh Mô Phật,
Em đã lại vô tình.