Thứ Bảy, tháng 3 01, 2014

* Vườn đá 03

Vườn Đá đã như thơ,
Dẫu nắng sớm chiều mưa,
Sương đọng lá trúc thưa,
Lòng cùng đá vu vơ...
Có nhau chưa tình vờ !Trơ như đá vẫn thơ,
Sao mình mãi thờ ơ !
Cho thời gian mong đợi..
Cuốn trôi trong dật dờ,

Còn chi em đời thơ...!"