Thứ Năm, tháng 9 04, 2014

* Biển xanh

Biển Mel-bourne cũng sắc xanh,
Trên cao xuân ngự tinh anh vùng trời.
Sóng mây như lắm gọi mời,
Nhưng sao ta mãi nhớ hoài biển quê.

Ảnh internet

Ra đi buổi ấy não nề,
Đành theo sóng nước giấc mơ ngàn trùng.
Ba mươi năm khoái ...rượu nồng,
Đắm say bên gối, bồng bềnh bên mây.


Tỉnh ra vẫn trắng đôi tay,
Bóng tà dương đã đồi tây khuất dần.
Biển xanh nhạc sóng chập chùng,
Ta còn mơ giấc tương phùng cùng em...