Thứ Ba, tháng 9 30, 2014

* Giao sữa

Xe Van (*) tôi giao sữa,
Cho ai cần thì mua,
Sữa này giàu dinh dưỡng,
Điều hoà ngay thiếu thừa.Ảnh : Xe Van tôi đi giao sữa
Kiếm không đúng việc làm,
Thơ thẩn hoài cũng chán,
Ngủ ngày lâu càng nản,
Đành giao sữa tìm vui...

Ai mua sữa của tôi?
Đặt hàng mau giùm nhé!
Đừng dùng dằng chậm trễ,
Héo úa tháng ngày trôi.

Sữa hư nhiều hoang phí,
Không kịp giao đúng kỳ,
Lỗ nhiều phen chủ quở,
Tôi lại mất việc vì........

Tìm không ra người nhận,
Thế cũng đành khoanh tay,
Đậu xe dưới lùm cây,
Gọi lại giấc nồng say.

Mặc thế thời đổi thay !!!
Rao đến rát cổ  này,
Xanh,đỏ có đủ đây,
Chẳng đối hoài ...lạ thay!


Ghi chú (*) Xe Van  là loại xe chở hàng nhỏ thường có trọng tải chỉ chừng 01 tấn.