Thứ Năm, tháng 9 11, 2014

* Gió chướng

Trận gió hung tàn thổi qua đây,
Cây ngã liêu xiêu,nước dâng đầy,
Tiếng rít từng cơn nghe rờn rợn,
Qua đêm không ngủ ...nhớ...lạ thay!

Ảnh Google

Năm ấy cái đêm khiếp đảm này,
Họa tai giáng xuống mấy ai hay,
Kinh hoàng đè nặng trên đất Mỹ,
Al-Qaeda rồi nay Isis...lại nhập cuộc trả vay.

New York