Thứ Hai, tháng 9 22, 2014

* Mùa hoa Tulip

Melbourne Tu-lip,hội đầu xuân,
Cho tôi rạo rực...như lần năm xưa.
Cũng về đây giữa nắng thưa,
Cũng gió xuân nhẹ,chút mưa về chiều.

Ảnh Melb Tulip Festival 2014
Em tôi rạng rỡ tin yêu,
Màu hoa tu-lip giữ nhiều dấu thơ...
Mùa xuân mới như còn mơ...
Xuân xưa...qua chẳng mong chờ chi ai!

Em tôi nay chắc khác rồi,
Vào trong khuôn khổ,ra ngoài lo toan.
Tu-lip xuân sắc huy hoàng,
Em tôi còn được màu son má đào?

Hay,là tôi! lắm hư hao,
Tay rung,chân mỏi...lòng nao núng ...buồn.
Mắt dõi theo luống hoa vờn,
Đóa tươi , đóa héo ...vẫn còn sắc khoe...

Dòng đời ...xuân mấy khúc thơ,
Yêu thương sao trọn ! đam mê khôn cùng.
Đắm say xuân phút tương phùng,
Cho tơi tả hạ,mịt mùng xế đông...