Thứ Tư, tháng 9 03, 2014

* Tàn đông 02

Đầu xuân còn lạnh đông tàn,
Tôi còn cái lạnh vắng nàng ngày qua.
Giọt sương trĩu nặng lá hoa,
Tôi còn niềm nhớ xót xa những chiều.

Ảnh Internet

Gió từng cơn ...nỗi quạnh hiu...
Tôi còn choáng ngộp lắm điều khó phân.
Mây giăng cao thấp bao tầng,
Tôi còn mê mãi trong vòng tình si.


Mưa có rơi lối em đi,
Tôi còn mong đợi ...có khi em về!
Dẫu không một tiếng hẹn thề...