Chủ Nhật, tháng 5 24, 2015

* Tình

Say chi cũng tỉnh dễ dàng,
Cơn say tình ái lại càng thấm sâu.
Trăm năm hứng chịu...ưu sầu,
Đủ chưa ! Chưa đủ !...còn đau não nề !

Ảnh SAY Google
Đời sau có phải ê chề,
Cũng xin kiếp nữa nhiêu khê với tình.
Dẫu chưa nên bóng tượng hình,
Nhưng rồi đâu đó có mình có ta.
Chung nhau nhìn giọt thu sa,
Chung nhau vất vưởng bên toà thế gian.
Không địa ngục cũng thiên đàng,
Say tình thôi... chứ buộc ràng ai đâu.
Vắng say...chắc lắm thương đau !
Thôi thêm chút nữa tươi màu nhân sinh.
Phải chăng vốn dĩ đa tình...