Thứ Bảy, tháng 5 23, 2015

* Cả

Không nhớ đến ai cũng thấy buồn,
Thôi thì mình nhớ hết cả luôn,
Nhớ đêm đơn chiếu ngày quạnh gối,
Với cả mai vàng...lẫn hồng sen.

Ảnh fb Nguyễn Đức Tuấn