Thứ Sáu, tháng 5 01, 2015

* Không

Dìu nhau trên cánh đồng mù,
Để tâm ngộ cảnh khóc cười thế nhân.
Sinh từ không hẳn về không !
Tham-Sân lòng những chất chồng khổ đau.

Ảnh Bon Bích fb.