Thứ Hai, tháng 5 25, 2015

* Và như thế

Viềt cùng Lâm Cẩm Ái trên HX

BXL
Và như thế,
Ta thương yêu em nhé,
Dẫu biết rằng có...có thật lòng đâu !
Tình như thế gọi là tình đau,
Và thương như thế là tình sầu đó em !

Ảnh fb Lâm Cẩm Ái

lamcamai
Và như thế,
Ta chia tay anh nhé,
Biết tình mình có thật hay không??!!
Tình như thế làm sao mà yêu dấu
cõi vô thường cứ theo lẽ mây trôi...

BXL 
Được như thế,
Cứ giữ gìn em nhé,
Đừng vội vàng mà nói chuyện chia phôi,
Không cách ngăn cũng đã cách ngăn rồi...
Thì cứ thế để ...đợi chờ dẫu muộn !