Thứ Sáu, tháng 5 22, 2015

* Yên

Yên như biển lặng chiều nay,
Đời đâu phải lắm chua cay nhọc nhằn.
Người mang cái kiếp con tằm,
Kén khô thần liệt...yên nằm bơ vơ.

Ảnh fb Nguyễn Tấn Khai