Thứ Sáu, tháng 5 29, 2015

* Lá thu

Vườn trong đầy lá thu rơi,
Lượm đâu thêm nữa cho đời đa đoan.
Tình buồn dẫu chuyện cỏn con,
Cũng tan vỡ mộng vàng son đã từng.

Ảnh Vườn nhà BxL.

Lá thu rơi rơi ngập ngừng,
Như van tình ấy thôi đừng đừng nghen.
Nhưng đời cơn gió chiều lên...
Cuốn bay xa cả lá trên tay cầm.
Dư âm của tiếng âm thầm...