Thứ Bảy, tháng 5 16, 2015

* Lỡ

Người năn hối tưởng mình đã lỡ...
Mọi niềm riêng trăn trở không êm,
Ta tin em... chắc trong tim,
Qua bao bão nổi... cố yên phận đời !

Ảnh fb Hoàng Gia restaurant Melb.

Giữ sao được vẻ tươi đôi mắt,
Và nét môi cho vẹn khuôn đời,
Hôm qua giá rét đầy trời,
Sáng nay nắng sớm có lời chim ca.

Em quên rồi..đã lỡ có ta...