Thứ Tư, tháng 5 27, 2015

* Khó ngủ

Càng già ngủ sớm khỏe hơn,
Thức khuya dậy trễ buồn nôn trong lòng.
Tối qua lướt mạng một vòng,
"Like" rồi "like" nữa ... vẫn không chịu dừng.

Ảnh fb.
Chúc nhau mạnh khỏe ... vui mừng,
Biển Đông nổi sóng, mịt mùng lòng tôi.
Chiếm đảo chúng đã chiếm rồi,
Ngư dân hiếp đáp liên hồi khốn lo.

Muốn yên... không thể qua loa,
Cáp thông tin cắt cho là... cá ăn.
Cá nào to vậy mấy ông,
Tôi chẳng ngủ được ...bực không ổn rồi.

Nước non ngàn dặm xa xôi,
Lòng đau như cắt... bồi hồi đêm thu.
Ngoại xâm,tham nhũng một gu,
Chung tay thiết kế nhà tù Việt Nam.

Cái nào hồng,chỗ nào chuyên,
Bán dân làm điếm khắp miền trần gian.
Xấu xa tai tiếng mọi đàng,
Tìm đâu gỡ ách tham tàn hôm nay.

Đọc,nhìn,nghe...những đắng cay...