Thứ Ba, tháng 8 08, 2017

* Cháu một đàn

Thời gian
đã mang đi
em
thời con gái,
Ảnh fb Hoan Võ.
Cũng cho em
những hoa trái
nhiều màu,
Không bể dâu!
Không nỗi đau!
Chỉ là mạng nghiệp
mưu cầu chúng sinh.