Thứ Ba, tháng 8 15, 2017

* Down Under cuối đông

Gởi bạn fb Trương Văn Thạch ( Đà Lạt).

Giá lạnh đông rơi
cũng sắp tàn,
Quanh vườn chim chóc
gọi mùa sang,
Ảnh bxl. Braybrook. 
Ngày nữa ... vẫn ta
người xa xứ,
Buồn ... còn chi!
mà dạ xót miên man!