Thứ Năm, tháng 7 26, 2018

* Họp lớp Cường Đễ Quy Nhơn 66-73

Mùa hạ qua
... tôi đã không về dự ngày họp lớp,
Nhớ thật nhiều
và thương biết bao nhiêu,
Ảnh fb. Võ Ngọc Chuyển.
45 năm
ngày tháng sóng xiêu,
và bão táp
không sao diệt tiêu
tình thầy nghĩa bạn !

45 năm
sức người trí duy trì vận mệnh,
Cường Đễ Quy Nhơn còn
sáng rạng cuộc đời nhau,
Tự hào
chung chịu niềm đau,
Trưởng thành
sau những bể dâu khốn cùng...!

Giờ hạnh ngộ
vui mừng khôn xiết,
Cuộc liên hoan
nhắc nhớ chuyện ngày xưa,
Sớm nam
chiều đổi ... gió mùa,
Quy Nhơn còn giữ
những trưa nắng hồng !