Wednesday, July 04, 2018

* Nhớ về Spqn nhóm kì 21

Còn đâu
ngày xưa nữa,
Thời gian
lối đi riêng,
Ảnh fb. Cùng Bích Lệ và Huyền Hương.

Mỗi người
một nỗi niềm,
Giờ hội ngộ
thần tiên!

Phút hạnh ngộ
bình yên,
Còn trong
đôi mắt hiền,
Tiếng rộn ràng
của tim,
...và
những lời không tên!

Của Huyền Hương,
Bích Lệ,
Của Đức Lượng,
Đình Hy,
Cũng Phạm Hường,
Thị Đạo,
Cùng Trần Mỹ
như khi...

Có nhau
chung một lớp...
Lời thầy Mẫn(*)
còn ghi,
Hành trình
dù muôn lối,
Cô đơn
trên đường vì...

Giáo, trí, nhân, hành, thi
Quanh "Câu chuyện lửa tàn"!
Buông bỏ
những hoang mang,
Trên sông nước
bẽ bàng.

(*) Thầy Trần Văn Mẫn
      Hiệu trưởng Spqn trước 4/1975