Thứ Ba, tháng 7 17, 2018

* Giữa đông 2018 (2)

Nắng đầy
và gió cũng đầy,
Trên cao dưới thấp
một ngày khó thương.
Ảnh fb. bxl.
Melbourne giữa đông
lạ thường,
Chim, sáo xuôi ngược
lạc đường lượn quanh.
Vi vu, xao xác...
lăn nhanh,
Lá khô
trên cỏ
lúc xăn lúc hời...
Sóng biển Đông
gợi buồn tôi,
Bão biển Đông đắp
nên ngôi bạo tàn.
Dân Việt
nỗi khổ lang thang...
Trong ngoài loạn tặc
cưu mang tủi hờn.
Lá đông
thay
mấy mùa sang...