Thứ Tư, tháng 7 11, 2018

* Bên này bên kia

Lúc ở bên này
nhớ bên kia,
Khi đã bên kia
lại muốn dìa,(*)
Ảnh fb. Phạm Văn Tòng.
Dìa lại bên này
như không ổn,
"Này-Kia" lấn lộn
thấy buồn ghê !

Thực lòng tôi muốn
một quê thôi,
Sinh ra ở đó
lớn nên người,
Có thân, có cảm,
tâm và tưởng,
Dẫu thịnh hay suy
mệnh của trời.

Ngọn gió nam xăn
nóng bức người,
Nước đầm Thị Nại
chịu đầy vơi,
Melbourne đông lạnh
trong sương giá,
Một chốn xuân chờ
ổn định tôi ...

Có nghĩa là tôi
đợi một người...
Thiện duyên trái nghiệp
đến thế thôi,
Xin cho còn lại
phần yên tịnh,
Giữ quán tham thiền
hóa độ tôi...

(*) "dìa" có nghĩa là "về" tiếng lóng ở quê Nhơn Lý.