Thứ Hai, tháng 7 09, 2018

* Anh Tám Bình Tường

Nằm
kẹt thùng xe
ngẫm sự đời,
Lên non
xuống biển
lắm điều vui,
Ảnh fb.
Sướng sang
ai tưởng
khi hèn kém,
Mỉm cười
ngượng nghịu
bụng trần phơi!

Anh Tám Bình Tường
cũng như ai,
Doanh nhân thành đạt
tỷ tỷ ngoài,
Trong hô
ngoài ủng
gia nhân liệu,
Nhất thời
cam lộ
phải liệu chơi!

To nhỏ nhỏ to
kể nhau nghe,
Chuyện tình anh Tám
những đêm hè,
Trăng thanh gió mát
thơ và mộng,
Cuộc trà canh bạc
lắm nhiêu khê!

Anh Tám Bình Tường
mong thọ cao,
Xài chưa hết của
lơ là sao...
Sức còn leo được
dăm ba đỉnh,
Thận mỏi lưng đau
vẫn nhảy rào.

Có lúc nghĩ buồn
thời gian nhanh,
Tám rầu
như tiếc
lá trên cành,
Non xanh, già héo,
nâu rơi rụng,
Bình Tường (*)
bất tất
một gò xanh.

(*) Địa danh của một thôn trong huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.