Thứ Năm, tháng 3 17, 2022

* Hớp cà phê

 Giữ cho nhau 
chút ân tình,
Mai sau còn nhắc 
của mình có ta.
Ảnh fb bxl 
Đời người 
như gió thoảng qua,
Chỗ mát chỗ nóng 
mưa sa bão bùng.
Hớp cà phê sáng 
ung dung,
Nhớ em … 
anh nhớ cái hun (*) đầu đời.
Dẫu hai ba 
hai bốn…rồi,
…không, một giấc mơ dài 
tan hoang!

(*) giọng đớt người quê tui nói “hun”là “hôn”.